Ceník zemních a výkopových prací

Rypadlonakladač JCB 3CX: 650 Kč/hod.

• Ceny jsou uvedeny bez DPH
• Ceny jsou smluvní, v případě delšího pronájmu se ceny prací stanovují individuálně dohodou a to v závisloti dle typu a náročnosti zakázky
• Přejezd stroje se hradí taktéž v časové sazbě, počítá se z místa sídla firmy do místa určení a zpět